Публікації

Працевлаштування іноземців та осіб без громадянства в Україні

Відповідно до Конституції України іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов’язки, як і громадяни України, - за винятками, встановленими законами чи міжнародними договорами України.

Детальніше ...

Правове регулювання відносин застави за векселями

Відносини щодо передачі векселів в заставу регулюються Конвенцією якою запроваджено «Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі» ратифікованою Законом України «Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року,

Детальніше ...

Особливості правового регулювання порядку дострокового розірвання договору оренди

Досить поширеним правовим явищем у юридичній практиці є встановлення у договорі оренди умов за якими дострокове розірвання договору допускається виключно за взаємною згодою сторін або, коли сторони обмежують одна одну у праві односторонньої відмови від виконання договору.

Детальніше ...

Щодо питання необхідності переоформлення права постійного користування земельною ділянкою

Відповідно до ч. 2 ст. 8 Основного Закону України Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України повинні відповідати їй.

Детальніше ...

Умови стягнення штрафних санкцій за договорами поставки у судовому порядку

Питання стягнення штрафних санкцій в судовому порядку повинно здійснюватися на основі правового аналізу законодавчих норм, що встановлюють умови та порядок реалізації господарсько-правової відповідальності.

Детальніше ...