Україна, 01032, м. Київ,
вул. Саксаганського 96
Пн.-Пт.: 09:00 - 21:00
Сб.-Нд.: вихідний
Висока якість юридичних послуг
Публікації
Назад

Імміграція та отримання посвідки на постійне проживання в Україні

Для висвітлення питання імміграції перш за все необхідно зазначити, що право іноземців та осіб без громадянства іммігрувати в Україну на постійне проживання передбачене Конституцією України та іншими нормативно-правовими актами. Підставою для законного перебування іммігранта на території України є отримання ним дозволу на імміграцію та відповідної посвідки на постійне проживання. Хто ж такі іммігранти та навіщо їм посвідка на постійне проживання?

Слід зазначити, що умови і порядок імміграції в Україну іноземців та осіб без громадянства визначаються Законом України «Про імміграцію». Згідно ст. 1  вказаного Закону, іммігрант – це іноземець чи особа без громадянства, який отримав дозвіл на імміграцію і прибув в Україну на постійне проживання, або, перебуваючи в Україні на законних підставах, отримав дозвіл на імміграцію і залишився в Україні на постійне проживання.
Дозвіл на імміграцію являє собою рішення спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань імміграції та підпорядкованих йому органів, що надає право іноземцям та особам без громадянства постійно проживати в Україні.
Слід зазначити, що видача дозволів на імміграцію прямо пов’язана із так званою квотою імміграції, яка являє собою граничну кількість іноземців та осіб без громадянства, яким передбачено надати дозвіл на імміграцію протягом календарного року. Квота імміграції встановлюється Кабінетом Міністрів України.
В свою чергу Закон визначає певні категорії осіб для яких дозвіл на імміграцію може надаватися поза квотою. Зокрема, до таких категорій осіб належать наступні:

 • один з подружжя, якщо другий з подружжя, з яким він перебуває у шлюбі понад два роки, є громадянином України, дітям і батькам громадян України;
 • особи, які є опікунами чи піклувальниками громадян України, або перебувають під опікою чи піклуванням громадян України;
 • особи, які мають право на набуття громадянства України за територіальним походженням;
 • особи, імміграція яких становить державний інтерес для України;
 • закордонні українці, подружжя закордонних українців, їх діти у разі їх спільного в’їзду та перебування на території України.

Аналіз зазначеного Закону надає можливість виокремити наступну послідовність дій, необхідну для легітимізації перебування іммігранта на території України:

 1. Отримання дозволу на імміграцію. Слід зазначити, що підставою для отримання дозволу на імміграцію є заява, яку заявник подає особисто до відповідного відділу громадянства, імміграції і реєстрації фізичних осіб. За наявності поважних причин (хвороба заявника, стихійне лихо тощо) заява може надсилатися поштою або за дорученням заявника, посвідченим нотаріально, подаватися іншою особою.
 2. Оформлення імміграційної візи. Імміграційна віза оформляється дипломатичним представництвом чи консульською установою України за зверненням особи, яка постійно проживає за межами України і отримала дозвіл на імміграцію. Імміграційна віза, є чинною протягом року з дня її оформлення.
 3. Отримання посвідки на постійне проживання. Після прибуття іммігранта в Україну він повинен звернутися протягом п’яти робочих днів до органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань імміграції (ОВІР) за місцем проживання із заявою про видачу йому посвідки на постійне проживання. До заяви мають додаватися копія паспортного документа заявника із проставленою в ньому імміграційною візою та копія рішення про надання дозволу на імміграцію. Посвідка на постійне проживання видається протягом тижня з дня прийняття заяви. Посвідка на постійне проживання і є тим документом, що офіційно підтверджує право іноземця чи особи без громадянства на постійне проживання в Україні.

Серед основних  переваг отримання посвідки на постійне проживання іноземними громадянами можна виділити наступні:

 • строки перебування на території України не обмежуються строками короткотермінового перебування на території України;
 • відсутність необхідності отримання візи для в’їзду в Україну;
 • відсутність необхідності отримання дозволу на використання праці іноземного громадянина (дозволу на працевлаштування) при офіційному працевлаштуванні в Україні;
 • можливість медичного обслуговування на рівні з громадянами України;
 • можливість отримати житло на підставах і в порядку, встановлених для громадян України;
 • можливість отримати освіту нарівні з громадянами України.

Як свідчить практика, процес отримання дозволу на імміграцію та відповідні процедури, що його опосередковують, пов’язані з певними складнощами, що обумовлені специфікою українського законодавства.  Саме тому, ми радимо ретельно підходити до питання вибору юридичного радника, який зможе компетентно та кваліфіковано надати послуги у даній сфері.

0 0)